Оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Председник општине Бачка Топола је дана 07.11.2018. године, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопровреде РС бр. 320-11-7521/2018-11 од дана 07.11.2018. год., донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола и расписао Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.