Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у другом кругу у општини Бачка Топола- дигитално јавно надметање

Председник општине Бачка Топола је уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС бр. 320-51-10779/2022-14 од дана 18.11.2022. год., донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола и расписао Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.

Енергетска ефикасност - соларне панеле - питање и одговори>>

Поштована,

молим вас за појашњење дела текста за јавни конкурс за уградњу соларне опреме на територији Бачке Тополе. Имам два питања.

Прво:

У одељку ИВ тачка 6. Изјава о гаранцијина инвертер и соларне панеле, нејасан је текст у загради ЗА МЕРУ УГРАДЊА СОЛАРНИХ ПАНЕЛА - ОБРАЗАЦ 4 И 5).

Да ли то значи да треба обавезно доставити обрасце 4 и 5 уколико привредни субјект конкурише за послове уградње соларне опреме за електричну енергију? Да ли су обрасци 4 и 5 овавезан део конкурсне документације?

 

Јавна расправа о нацрту буџета за 2023. годину

Поштовани грађани и корисници јавних средстава!

У прилогу се налазе  табеларни прикази прихода и расхода нацрта одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2023. годину.
Ваше предлоге и сугестије поводом истог очекујемо на емаил адреси: budzet@btopola.org.rs најкасније до 22.11.2022. године до 12 часова.