Евиденција о додељеним плакетама

2020

+ Добровољно ватрогасно друштво „Јанош др Хаџи“ - Бачка Топола


2019

+ Фађаш Јожеф - Бачка Топола


2018

+ Клуб произвођача "Газдакер" - Бачка Топола

+ Ховањ Лајош - Суботица

+ Северић Францишка - Ново Орахово


2017

+ ДВД "Гунарош" - Гунарош

+ Еколошко удружење риболоваца "Језеро" - Бачка Топола

+ Еколошко удружење "Аркус" - Бачка Топола


- 2016

+ Плесна група "Циркалом" - Бачка Топола

+ ДВД "Моравица" - Стара Моравица

+ Кошаркашки клуб "Топола" - Бачка Топола


2015

+ Актив жена "Дуга" - Панонија

+ КУД "Петро Кузмјак" - Ново Орахово


2014

+ Чинчак Ласло - Ново Орахово

+ Ваш Боршоди Борбала - Бачка Топола

+ Стонотениски клуб "Партизан" - Бајша


2013

+ Тот Маргит - Бачка Топола


2012

+ Кочиш Ева - Бачка Топола

+ Радивој Прерадовић - Бајша


2011

+ Војнич Тивадар - Бачка Топола

+ Цини Габор - Бачка Топола

+ Милан Хинић - Бачка Топола

+ ФК „Бајша“ - Бајша


2010

+ Холо Ференц - Стара Моравица

+ Беко Никола - Бачка Топола

+ Новак МихаЉ - Стара Моравица


2009

+ Бретшнајдер Ирен рођ.Тотишасеги - Република Немачка

+ ФК «Слобода» - Стара Моравица

+ ФК «Бачка» - Пачир

+ Червенак Пал - Бачка Топола

+ Балинт Лајош - Бачка Топола


2008

+ Немет Ана - Бачка Топола

+ Душан Павлица - Нови Сад

+ Милан Савић - Бачка Топола

+ Наместовски Бела - Бајша

+ Орчик Иштван - Гунарош


2007

+ Егереши Шандор - Бачка Топола

+ Добровојно ватрогасно друштво "Пачир" - Пачир

+ Кокаи Мерњак Мелинда - Бачка Топола

+ Мира Стојановић - Криваја