Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2022. годину

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Општину Бачка Топола за 2022. годину>>


Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда и свиња>>

Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга, контрола варое, сељење пчела на пашу, испитивање меда и производа од меда и набавке лекова за пчеларе>>

Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња>>

Кредитна подршка - суфинансирање камата за пољопривредне кредите>>

Регреси - регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)>>

Суфинансирање закупа пијачног простора>>


Кредитна подршка - суфинансирање камата за пољопривредне кредите -  крајњи корисници>>

Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња - крајњи корисници>>

Регреси - регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) - крајњи корисници>>

Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда и свиња - крајњи корисници>>

Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга, контрола варое, сељење пчела на пашу, испитивање меда и производа од меда и набавке лекова за пчеларе - крајњи корисници>>

Суфинансирање закупа пијачног простора - крајњи корисници>>