Конкурси Развојног фонда

Обавештавамо Вас да је Надзорни одбор Развојног фонда дана 28.09.2017. усвојио нови конкурс намењен регистрованим пољопривредним газдинствима, Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације.

 Посебно издвајамо следеће услове:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо све заинтересоване за подношење захтева за доказивање права пречег закупа по основу сточарства да су у  обавези до 01. септембра 2017.год. да поднесу захтев за утврђивање броја условних грла за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу сточарства за 2018.год.  републичкој ветеринарској инспекцији Одсек ветеринарске инспекције , 24 000 Суботица, Трг Лазара Нешића бр.1.

Форма Захтева>>