Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу у општини Бачка Топола- дигитално јавно надметање

Председник општине Бачка Топола је уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС бр. 320-11-454/2022-14 од дана 20.01.2022. год., донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола и расписао Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.

Ове године се шодно  одредбама Правилника о условима и поступку давања у закупу и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС“, бр. 16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20, 25/20, 133/20 И 63/2021) надметање одвија електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања.

Веб-апликација за спровођење јавног надметања доступна је на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште .
Рок за подношење документације за пријављивање је до 12,00 часова, дана 27.01.2022.године. Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини одржаће се дана 04.02.2021.год. са почетком у 12,00 часова.

У прилогу се налази Упутство за закупце.

Преузми Оглас>>

Преузми сагласност>>

Преузми упутство за закупце>>

Закључак цене>>

Линк Управе за пољопривредно земљиште>>