Одлука о расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола ради изградње (1104 к.о. Бачка Топола-град)