У току је Пројекат регистрације непокретности у Федерацији Босне и Херцеговине