Предлог листе реда првенства за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине једне стамбене јединице у Бачкој Тополи намењене за решавање стамбених потреба избеглица