Јавна расправа о нацрту буџета за 2023. годину

Поштовани грађани и корисници јавних средстава!

У прилогу се налазе  табеларни прикази прихода и расхода нацрта одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2023. годину.
Ваше предлоге и сугестије поводом истог очекујемо на емаил адреси: budzet@btopola.org.rs најкасније до 22.11.2022. године до 12 часова.

План примања и прихода за 2023. годину>>

План расхода и издатака за 2023. годину>>

Образложење одлуке о буџету за 2023. годину>>