Обавештење

Обавештавају се удружења грађана, верске и црквене заједнице, културно-уметничка друштва, спортска удружења и спортски клубови да ће Асоцијација за развој општине Бачка Топола организовати саветовање у вези попуњавања образаца за пријаву на Конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења грађана.
Чекају заинтересоване у четвртак (23.01.2020.г.) између 10 и 16 часова у просторијама Асоцијације (Главна 12., Бачка Топола).

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2020. годину

Пoштoвaни грaђaни и кoрисници jaвних срeдстaвa!

У прилoгу сe нaлaзe  тaбeлaрни прикaзи прихoдa и рaсхoдa Нaцртa Oдлукe o буџeту oпштинe Бaчкa Toпoлa зa 2020. гoдину.
Вaшe прeдлoгe и сугeстиje пoвoдoм истoг oчeкуjeмo нa eмaил aдрeси: budzet@btopola.org.rs.

Преузми нацрт прихода за 2020. годину>>