Članovi opštinskog veća

+ Kišlinder Gabor, zamenik Predsednika opštine - Resor za mesne zajednice i međunarodnu saradnju

E-mail: gabor.kislinder@btopola.org.rs

+ Mentuš Livia - Resor za finansije, udruženja građana i kultura

E-mail: livia.mentus@btopola.org.rs

Nađ Norbert - Resor za investicije i turizam

E-mail:  norbert.nadj@btopola.org.rs

+ Šefer Atila - Resor za komunalne delatnosti i zaštita životne sredine

E-mail: atila.sefer@btopola.org.rs

+ Kovač Viktor - Resor za poljoprivredu i privredu

E-mail: viktor.kovacs@btopola.org.rs

+ Milan Janus - Resor za obrazovanje

E-mail: milan.janus@btopola.org.rs

+ Marina Krsmanović - Resor za zdravstvo i socijalnu zaštitu

E-mail: marina.krsmanovic@btopola.org.rs