Értesítés a speciális hulladékfajták átvételének hangosbemondón keresztüli reklámozásáról

        A kommunális hulladék kezeléséről és a közterületek tisztaságának fenntartásáról szóló határozat 22. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2022/26.1) előírja, hogy a speciális hulladékfajták (használt elemek és akkumulátorok, hulladékolajok, gumihulladék, elektromos és elektronikai készülékek, higany tartalmú fénycsövek, azbeszt tartalmú hulladék, kiselejtezett gépjárművek, egészségügyi hulladék, fém- és alumíniumhulladék, titán-dioxid gyártási hulladéka) gyűjtésével, szállításával, kezelésével, illetve tárolásával foglalkozó személyeknek rendelkezniük kell az illetékes szerv engedélyével az említett hulladékfajták minden fajta kezeléséhez. Tilos a speciális hulladékfajták átvételének hangosbemondón keresztüli reklámozása.
       Tájékoztatjuk Topolya Község polgárait, hogy azokat a személyeket, akik hangos bemondón keresztül reklámozzák a különleges hulladékfajták átvételét és begyűjtését, a 024/715-310 telefonszám 114-es mellékén, illetve a 0638651918 mobiltelefon számon jelenthetik Topolya Község Közigazgatási Hivatalának kommunális felügyelőjénél.