Közpályázat vissza nem térítendő eszközök odaítélésére Topolya községi költségvetéséből sportszervezetek és a sport területén megvalósítandó különprogramok 2023. évi társfinanszírozására Topolya község területén

Pályázat>>

Szabályzat>>

1. Jelentkezési űrlap - Szervezet adatai>>

2. Jelentkezési űrlap - Projektjavaslat>>

3. Jelentkezési űrlap - Koltségvetés>>

4. Jelentkezési űrlap - Nyilatkozat más források meglétéről>>

5. Jelentkezési űrlap - Pályázó összeférhetetlenségi nyilatkozata>>

Rang lista>>

Határozat pénzeszközök odaitéléséről>>

Tájékoztató:

A sportszervezetek Topolya községi költségvetéséből való támogatásáról és ezek besorolásának követelményeiről és mércéiről szóló szabályzat 12. szakaszának 2. bekezdésével (Topolya Község Hivatalos Lapja, 1/23. szám) összhangban a Községi Elnök értesíti azokat a pályázókat, akik az igényeltnél kevesebb összeget kaptak, hogy haladéktalanul küldjék meg az új költségtervet, az odaítélt eszközökkel összhangban, illetve az értesítést, hogy elállnak a számukra megítélt pénzeszközöktől.