Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bačka Topola za 2021 god.

Skupština opštine Bačka Topola na svojoj sednici održanoj dana 28.10.2021.god. je po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 320-11-9221/2021-14 od dana 14.10.2021. god.  usvojila Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Bačka Topola za 2021. godinu koji se objavljuje u „Službenom listu opštine Bačka Topola“ kao i na www.btopola.org.rs.

Godišnji program>>