Obaveštenje o suzbijanju krpelja na teritoriji Opštine Bačka Topola

Obaveštavamo građane da će u periodu od 23.04.2018.god. do 06.05.2018.god. preduzeće „Oris“ doo Sombor izvršiti suzbijanje krpelja na zelenim površinama na gradu i naseljenim mestima teritorije Opštine Bačka Topola. Tretman će se sprovoditi preparatima na bazi aktivne materije lambda cihalotrin i cipermetrin. Tretmanom će biti obuhvaćene zelene površine u gradu i naseljima kao i izletišta van naselja.  Molimo pčelare da u periodu vršenja tretmana zaštite ili izmeste svoje košnice. Naseljena mesta na kojima će se vršiti tretman su sledeća: Bačka Topola, Gunaroš, Pobeda, Svetićevo, Kavilovo, Njegoševo, Novo Orahovo, Bajša, Mali Beograd, Zobnatica, Tomislavci, Karađorđevo, Stara Moravica, Gornja Rogatica, Pačir, Bački Sokolac, Krivaja, Panonija i Srednji Salaš. Precizni termini i lokacije tretmana mogu se pratiti putem telefona preduzeća Oris: 025/515 50 55.