Fakultet za biofarming

Nazad

Adresa: 24300 Bačka Topola, Maršala Tita 39.

Telefon: 024/712-209, 024/ 718-515

Dekan: Prof. dr Jelena Bošković

E-mail: sekretarijat@biofarming.edu.rs

Web: www.megatrend.edu.rs

 

Megatrend univerzitet je sistem akademskih institucija posvećen prenošenju obrazovanja kroz primenu najsavremenijih nastavnih tehnika prihvaćenih u svetu.

Na fakultetima Megatrend univerzitetaorganizovane su osnovne (strukovne i akademske), diplomske - master i doktorske studije iz više akademskih i naučnih disciplina.

Na Fakultetu za biofarming u Bačkoj Topoli organizovane su osnovne strukovne studije u dva profila: opšti i biofarming (proizvodnja zdrave hrane). Osnovne akademske studije smera biofarming.

Diplomske akademske studije - master i doktorske studije. Svi programi su akreditovani od strane Ministarstva prosvete R Srbije.

Fakultet za biofarming je naučna institucija akreditovana od strane Ministarstva za nauku R Srbije.

Biofarming proizvodnja je nova integrišuća veza između poljoprivrede, ekologije i ekonomije zemlje.

Nazad