Virtuelni matičar

Stranice Virtualnog matičara su predviđene da omoguće građanima, da putem interneta naruče i na kućnu adresu preuzmu naručene izvode ili uverenja iz matične službe matičnog područja opštine Bačka Topola.

Tražene dokumente isključivo šaljemo na području Republike Srbije.

Prilikom preuzimanja izvoda ili uverenja se plaća taksa i poštarina.

Sledeći izvodi i uverenje su dostupni preko Virtualnog matičara:

Izvod iz matične knjige rođenih:

      + domaći obrazac

      + internacionalni obrazac

Izvod iz matične knjige venčanih:

      + domaći obrazac

      + internacionalni obrazac

Izvod iz matične knjige umrlih:

      + domaći obrazac

      + internacionalni obrazac

Uverenje o državljanstvu

      + domaći obrazac

 

Kontakt matičara: 024/715-480 ili maticar@btopola.org.rs