Obaveštenje o mogućnosti bezgotovinskog plaćanja usluga

U skladu sa članom 5. Sporazuma o zajedničkom prihvatanju platnih kartica (DinaCard, Visa i MasterCard) na POS terminalima na šalterima Opštinske uprave Bačka Topola, zaklјučen između Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Opštine Bačka Topola, Opštinska uprava Bačka

O B A V E Š T A V A

građane opštine Bačka Topola o mogućnosti bezgotovinskog plaćanja usluga (plaćanje poreza, naknada i taksi), karticama iz programa DINACARD, VISA i MASTERCARD kartica, bez obzira na banku izdavaoca, preko POS terminala koji se nalaze u uslužnom centru Opštinske uprave.

 

OPŠTINSKA UPRAVA