Studenti koji su ostvarili pravo na opštinsku stipendiju 2019/2020 godine

Spisak studenata>>

Deficitarna struka:

Tanja Tadić, Petra Kočića 19., Bačka Topola