Potpisivanje ugovora sa stipendistima

Potpisivanje ugovora sa stipendistima koji su ostvaili pravo na stipendiju u 2019-2020 godini vršiće se od 09.12.2019. godine do 20.12.2019. odine od 8,00-15,00 h u kancelariji Šefa za Odseka za društvene delatnosti Radmile Uskoković, B. Topola, ul. M.Tita 30.