Javne konsultacije za plan upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima za poboljšanje državnog puta IA-A1 (E-75) Horgoš - Novi Sad