Broj zaraženih u opštini Bačka Topola

Stanje na dan 16.09.2021.god

16