Predlog liste reda prvenstva za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine jedne stambene jedinice u Bačkoj Topoli namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica