Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u drugom krugu u opštini Bačka Topola- digitalno javno nadmetanje

Predsednik opštine Bačka Topola je uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS br. 320-51-10779/2022-14 od dana 18.11.2022. god., doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bačka Topola i raspisao Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Shodno  odredbama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakupu i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20, 25/20, 133/20 i 63/2021) nadmetanje se odvija elektronskim putem, preko web-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja.

Web-aplikacija za sprovođenje javnog nadmetanja dostupna je na zvaničnoj web-prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište .

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 14,00 časova, dana 30.11.2022.godine. Otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini održaće se dana 08.12.2022.god. sa početkom u 12,00 časova.

U prilogu se nalazi Uputstvo za zakupce.

 

Odluka Javni oglas>>

Saglasnost na oglas>>

Uputstvo za zakupce>>

Zaključak o cenama>>

Link Uprave za poljoprivredno zemljište>>

Tabela JN 2. krug>>

JN iz 2015>>

Link za aplikaciju za digitalno javno nadmetanje>>