Dan planete zemlje - Konkurs

Preuzmi konkurs>>

Preuzmi prijavu>>

Prijave i izveštaji sa prilozima se dostavljaju na adresu: Opština Bačka Topola, M. Tita 30, 24300 Bačka Topola, sa naznakom na koverti: 016-18/2018-V i Konkurs-Dan planete zemlje 2018.