Konkurs za sufinansiranјe troškova udruženјima građana iz budžeta opštine Bačka Topola- organizovanјe rada poljoprivrednih savetodavnih kancelarija na teritoriji opštine Bačka Topola