Obaveštenje za izbeglice iz Bosne i Hercegovine

Obaveštavamo vas da je Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima AP Vojvodine otvorio kancelariju za pružanje informacija o upisu imovine u BiH.

Naime, u Bosni i Hercegovini je u toku sprovođenje projekta sređivanja katastra i zemljišnih knjiga koji finansira Svetska banka. Svaka opština povremeno raspisuje javni poziv za određene katastarske opštine u kome poziva vlasnike nekretnina da u roku od 60 dana prijave i upišu svoju imovinu.

Naša kancelarija osnovana je upravo sa ciljem informisanja i obaveštavanja građana o ovom procesu, budući da na teritoriji AP Vojvodine živi veliki broj onih koji poseduju imovinu u BiH. Ovaj projekat je podržan od strane Pokrajinske vlade i Grada Novog Sada.

Kancelarija se nalazi u ulici Kralja Aleksandra br. 14 u Novom Sadu a radno vreme je svakim radnim danom od 07:30 — 15:30 časova (rad sa strankama od 10:0014:00). Kontakt telefon: 021-382-1157; e-mail: infobih@fondirpvojvodine.rs.