Obaveštenje za lica, koja imaju imovinu u Federaciji Bosne i Hercegovine

Obaveštavamo potencijalne podnosioce prijava prava vlasništva na nepokretnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine, u cilju zaštite njihovih imovinskih interesa i smanjenja visokih troškova kasnijeg dokazivanja postojanja prava na nepokretnostima.

Preuzmi obavestenje>>

Preuzmi uputstvo>>