Osnovna škola "Čaki Lajoš", Bačka Topola

Nazad

Adresa: 24300 Bačka Topola, Moša Pijade 9.

Direktor: Mladen Ohnjec

Tel: 024/715-443

     Osnovna škola "Čaki Lajoš" osnovana je daleke 1912. godine i bila je to prva škola u gradu. Do Drugog svetskog rata postojala je kao Građanska škola, a kasnije je nosila naziv OŠ "Petefi brigada". Današnji naziv dobila je 1961. godine.
     Od prvih dana svog postojanja pa sve do danas škola je imala značajnu ulogu u razvoju prosvete i kulture u ovom mestu. Sa skoro jednovekovnom tradicijom ona se može ponositi svojim doprinosima našoj kulturi, nauci i privredi.
     Iz njenih đačkih klupa izašli su i stasali mnogi sada istaknuti naučnici, umetnici i privrednici.
    Škola je u svom dugom postojanju za svoj samopregalački rad dobijala najviša društvena i stručna priznanja, koji nam daju snagiu oslonac i inspiraciju za dalji stvaralački rad i još veća ostvarenja. Poseban podstrek je nagrada Pro Urbe koju je SO B. Topole prošle godine prvi put ustanovila i Školi dodelila 13.09.2002 godine na svojoj svečanoj sednici.
Zadnjih godina se dešavaju dinamične promene u sistemu obrazovanja i vaspitanja. Protekle godine smo se trudili da zadovoljimo na što višljem nivou izazovima i novim zadacima reforme. Veliki broj nastavnog osoblja je učestvovalo na stručnim usavršavanjima i primenjivalo stečeno znanje.Osnovna škola "Čaki Lajoš" danas broji 1046 učenika raspoređenih u 46 odeljenja. Nastava se izvodi na dva jezika srpskom i mađarskom. Odnos učenika srpske i mađarske nacionalnosti je 1:1  što znači da imamo 523 učenika srpske i mađarske nacionalnosti. I u najtežim vremenima smo uspevali sačuvati korektne međunacionalne odnose. Nastavnici i osoblje škole je slične nacionalne strukture i ima ih ukupno 92.

Glavni tehnički podaci
Godina izgradnje Stari deo zgrade: 1912, Novi deo zgrade: 1963
Broj zgrade 1
Spratnost Stari deo zgrade: podrum, prizemlje, I sprat,novi deo zgrade:prizemlje, I sprat, II sprat
Ukupna površina 5160 m²
Učionice 26
Laboratorije 2
Radionice 2
Tolaeti 13 (m+ž)
Broj odeljenja 46
Broj đaka 1046
Broj nastavnog osoblja 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazad