Вести месне заједнице Бачка Топола

Конкурс за суфинансирања функционисања и за манифестације из програма удружења грађана из средстава Месне заједнице Бачка Топола у 2019. години

Преузми конкурс>>

Преузми пријаву>>


Конкурс за суфинансирање рада спортских организација (клубова) из средстава Месне заједнице Бачка Топола у 2019. години

Преузми конкурс>>

Преузми пријаву>>


Конкурс за суфинансирање рада културно уметничких друштава из средстава Месне заједнице Бачка Топола у 2019. години

Преузми конкурс>>

Преузми пријаву>>


Извештај комисије за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Бачка Топола >>