Конкурс за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде-Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга, контрола варое, сељење пчела на пашу, испитивање меда и производа од меда и набавке лекова за пчеларе