Јавна предузећа

Јавно предузеће "Тржница" д.о.о

24300 Бачка Топола
Карађорђева бб
Телефон/Фаx: 024/715-198,024/715-151

Wеб презентација: www.trznicabt.co.rs

Решење о именовању директора јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој "ТРЖНИЦА">>


Јавно предузеће за грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола

24300 Бачка Топола
Маршала Тита 70.
Телефон: 024/715-177,024/715-322, 024/715-240
Факс: 02/711-921
Е-маил: jpgradzem@stcable.net

Wеб презентација: www.gradurbt.rs

Решење о именовању директора јавног предузећа за грађевиснко земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола>>


Јавно предузеће комунално стамбено грађевинске делатности "Комград"

24300 Бачка Топола
Матије Корвина 18.
Телефон: 024/712-510
Факс: 024/715-711
Е-маил: komgrad@ptt.rs

Wеб презентација: www.komgrad.com

Решење о именовању директора јавног предузећа за комунално стамбене грађевинске делатности "КОМГРАД">>