Етно кућа

 

Унутаршње уређење датира са прекретнице XИX-XX века. Етнолошки предмети који се налазе у кући већином су поклоњени. У садашњем облику, са доминирајућом плавом и белом бојом, помало одудара од осталих традиционалних тополских кућа. Етнокућа је 1986. године добила своју функцију и постала значајни културни споменик града а Дом културе настоји и труди се да она буде не само споменик већ и место где се окупљају млади у радионице различитих карактера у току летњег распуста и где туристи и посетиоци могу да се окрепе и проведу пријатне тренутке у етно окружењу.

 

Са једне стране трудимо се да омогућимо одржавање што разноврснијих програма а са друге стране настојимо обезбедити што више финансијских средстава за континуирану рехабилитацију Завичајне куће.

Објекат стоји на располагању посетиоцима од пролећа до јесени, а током целе године посећивање је могуће уз договор.