Заштитник грађана

Миладин Нешић рођен је 03. новембра 1958. године у Старој Моравици. Основну школу похађао у Старој Моравици и Пачиру. Гимназију је похађао у Бачкој Тополи а Правни факултет у Новом Саду завршио 1981. године. Радио у више привредних друштава (,,Нива,, Нови Сад, ,,Митекс,, Стара Моравица, ,,Медисан холдинг,, Нови Сад), као директор сектора или генерални директор.

У периоду 1986.-1989. секретар Скупштине општине Бачка Топола. Обавлјао више јавних и друштвених функција и поседује већи број цертификата за одређена стручна знања. Ожењен, отац двоје деце.

Као Заштитник грађана општине Бачка Топола посвећен свим активностима на плану унапређења људских, грађанских и мањинских права те учествује у едукативним активностима на овом плану. Један од иницијатора оснивања Удружења локалних омбудсмана Србије у којем је члан председништва.


Овај орган почео је са радом у Општини Бачка Топола од 01.04.2003.године и по томе је општина Бачка Топола прва у Републици Србији. Заштитник грађана по сада важећој Одлуци о заштитнику грађана (,,Сл. Лист Општине Бачка Топола,, број:6/09), која је донета од стране Скупштине општине Бачка Топола дана 28. маја 2009. године, установљен је као независан и самосталан орган који штити права грађана и контролише рад општинске управе, посебних организација и служби општине Бачка Топола, као и других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач општина Бачка Топола а којима су поверена јавна овлашћења. Поступак пре Заштитником грађана није јаван.

Заштитника грађана поставља скупштина општине Бачка Топола на мандатни период од 5 година према условима прописаним Одлуком.

Заштитник грађана се стара о заштити и унапређењу људских и мањинских права и слобода.

Под појмом грађанин, у смислу наведене одлуке подразумевају се физичка лица, домаћи и страни држављани, лице без држављанства, као и домаћа и страна правна лица о чијим правима и обавезама одлучују органи управе.

Заштитнику грађана могу се обратити грађани у сваком случају када сматрају да им је неко право повређено. У случају да се ради о надлежности Заштитника грађана Републике Србије или Покрајинског омбудсмана, Заштитник грађана за територију општине Бачка Топола ће сарађивати са истима по питању заштите права.

Заштитнику грађана се могу обратити грађани и у свим случајевима када имају одређена питања или нејасноће у вези са остваривањем својих права у ком случају ће их заштитник грађана упутити на који начин да своја права остваре.


+Удружење локалних омбудсмана Србије


Контакт: Бачка Топола, Маршал Тита 30.

Телефон: 024/715-310

Е-маил: nesic.miladin@btopola.org.rs

Радно време у Бачкој Тополи:

- У седишту у канцеларији у Бачкој Тополи радним данима и то уторак, среда, четвртак у времену од 10.00 до 14.00 часова

У Месним заједницама на територији општине Бачка Топола и то:

- Пачир. сваки први понедељак у месецу од 9.00 до 11.00 часова

- Карађорђево, сваки други понедељак у месецу од 9.00 до 11.00 часова

- Стара Моравица, сваки први петак у месецу од 9.00 до 11.00 часова

- Бајша, сваки други петак у месецу од 9.00 до 11.00 часова

- Панонија, сваки други петак у месецу од 11.00 до 13.00 часова

- Ново Орахово, сваки трећи петак у месецу од 9.00 до 11.00 часова

- Гунарош, сваки четврти петак у месецу од 9.00 до 11.00 часова

 За пријем се не треба посебно најавити. У хитним, изузетно оправданим,  случајевима грађани се могу обратити и ван наведеног времена.


Програм и план рада заштитника грађана за територију општине Бачка Топола за 2019. годину >>

Извештај о раду заштитника грађана за територију општине Б ачка Топола за 2018. годину >>

 

Програм и план рада заштитника грађана за територију општине Бачка Топола за 2018. годину >>

Извештај о раду заштитника грађана за територију општине Бачка Топола за 2017. годину >>

 

Програм и план рада заштитника грађана за територију општине Бачка Топола за 2017. годину >>

Извештај о раду заштитника грађана за територију општине Бачка Топола за 2016. годину >>

 

Програм и план рада заштитника грађана за територију општине Бачка Топола за 2016. годину >>

Извештај о раду заштитника грађана за територију општине Бачка Топола за 2015. годину >>

 

Програм и план рада заштитника грађана за територију општине Бачка Топола за 2015. годину >>

Извештај о раду заштитника грађана за територију општине Бачка Топола за 2014. годину >>

 

Програм и план рада заштитника грађана за територију општине Бачка Топола за 2014. годину >>

Извештај о раду заштитника грађана за територију општине Бачка Топола за 2013. годину >>

 

Програм и план рада заштитника грађана за територију општине Бачка Топола за 2013. годину >>

Извештај о раду заштитника грађана за територију општине Бачка Топола за 2012. годину >>

 

Програм и план рада заштитника грађана за територију општине Бачка Топола за 2012. годину >>

Извештај о раду заштитника грађана за територију општине Бачка Топола за 2011. годину >>