Конкурс за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде-Регреси-регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)