Одлука о расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Топола ради изградње (6146/15 к.о. Бачка Топола-град)