Одлука о расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Топола ради изградње (6188-5-6)