Одлука о расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Топола ради изградње (2491-2)