Felügyelőségi osztály

A Felügyelőségi Osztály azokat a teendőket végzi, amelyek a következőkre vonatkoznak: felügyeletet gyakorol a tervezési és építési törvény, valamint egyéb előírások és általános aktusok, szabványok, normatívák és minőségnormák alkalmazása felett, amelyek a magas és alacsony építésű, valamint egyéb objektumok tervezésére, építésére és újjáépítésére vonatkoznak, továbbá egyes építési munkálatok kivitelezésére ezen objektumok esetében és objektumok építésére az előírásos módon; a helyzet követése, intézkedések és felügyelet javaslása az alkalmazott törvények és törvénynél alacsonyabb rendű aktusok esetében a környezetvédelem, a hulladékkezelés, a nem ionizált sugárzástól való védelem, a természetvédelem, a zajvédelem, a vegyszerek kezelése, a hulladékgazdálkodás és a környezeti hatástanulmány területén; végzések meghozatala és intézkedések elrendelése a környezetvédelem területén, és végrehajtásuk nyomon követése; követi a helyzetet, intézkedéseket és felügyelőségi felügyeletet javasol a kommunális tevékenységeket végző jogi személyek munkájának törvényessége esetében, valamint felügyeletet a vállalkozók és a polgárok felett a törvények, előírások és egyéb aktusok betartása esetében; felügyeli az objektumok és közterületek rendezését és fenntartását; felügyeli a köztisztaságot, a község, a zöldterületek rendezését, a közvilágítás működését, a települések vízellátását és a szennyvízelvezetést, a villamos- és hőenergia-ellátást, a szemétszállítást és -tárolást, a temetkezést, a temetők fenntartását és az állattetem-feldolgozó üzemek munkáját; felügyeli a kéményseprő szolgáltatás végzését; felügyeli a piacokat; felügyeli a közterületek tisztán tartását, az utcák és egyéb közterületek felásását és egyéb köztisztasági teendőket; követi a helyzetet, intézkedéseket és felügyeletet javasol a törvények és egyéb előírások végrehajtása terén a helyi és nem besorolt utak karbantartása, védelme, kiépítése és újjáépítése terén; a közlekedést szabályzó községi határozatok alkalmazásának felügyelete; az áru gépjárműbe történő ki- és berakodását felügyeli; követi a helyzetet, intézkedéseket és felügyeletet javasol a helyi közúti szállítás végzésének törvényessége felett, az alábbiak esetében: a nem menetrend szerinti személyszállítás, a tárgyak menetrend és nem menetrend szerinti szállítása, a személyek saját szükségleteit kielégítő szállítás és a taxik; követi a helyzetet, intézkedéseket és felügyeletet javasol az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással, valamint az alap- és középfokú oktatással foglalkozó intézmények munkája felett; a Községi Közigazgatási Hivatal hatáskörébe tartozó végrehajtható vagy végleges végzések végrehajtása; a szükséges nyilvántartások vezetése; együttműködés más szervekkel és szervezetekkel a kölcsönös tájékoztatás, adatcsere, segítségnyújtás, valamint a felügyelet szempontjából jelentős közös intézkedések és teendők miatt a teendők hatékonyabb ellátása céljából, valamint egyéb szakmai, adminisztratív és műszaki feladatok az osztály hatáskörébe tartozó teendők ellátásával kapcsolatban, és azoknak a teendőknek az elvégzése, amelyeket a Községi Elnök és a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője bíz rá.