Topolya

Lakosság

A lakosság, a háztartások és a lakások népszámlálása 2011-es évi első eredmények:

Lakosok száma településenként:
1 Brazilia 154
2 Bajsa 2313
3 Topolya 14991
4 Cserepes 488
5 Bogaras 83
6 Felsőroglatica 409
7 Gunaras 1265
8 Zobnatica 238
9 Kavilló 177
10 Karađorđevo 470
11 Krivaja 677
12 Kisbelgrád 486
13 Karkatur 474
14 Zentagunaras 1894
15 Njegoševo 539
16 Tomislavci 552
17 Pannónia 611
18 Pacsér 2623
19 Pobeda 270
20 Svetićevo 137
21 Szurkos 109
22 Bácskossuthfalva 5128
23 Völgypart 0
TELJES 34088

 

A 2002-es népszámlálás szerint, a községnek 38.179 lakója volt. A munkaképes lakosság száma 24.328, melyből 12.895 férfi, 11.433 nő. Az összlakosságból 16.154 él a község központjában, Topolyán, míg 22.025 lakos él a község 22 további településén. A lakosság etnikai szerkezete a következő: magyarok – 59%, szerbek – 30%, montenegróiak – 1,4%, ruszinok – 0,8%, szlovákok – 0,5%, egyebek – 8,3%. A 2003. évi statisztikai adatok szerint a község területén 7542 alkalmazottat foglalkoztattak, mégpedig 6.200-at gazdasági, 1.342-t egyéb szektorban.


Földrajzi adatok

Topolya község a Vajdaságban, Bácska középső részén helyezkedik el, területe 596 km2. Északon a szabadkai, északkeleten a zentai, keleten az adai, délkeleten a becsei, délen a kishegyesi, délnyugaton a kúlai és nyugaton a zombori községgel határos.

 

 

A községet 23 település alkotja, ezek a következők :

 

 

1. Pacsér , 2. Bácskossuthfalva , 3. Cserepes , 4. Tomislavci, 5. Karađorđevo, 6. Kisbelgrád , 7. Zobnatica, 8. Karkatur , 9. Zentagunaras , 10. Völgypar , 11. Kavilló , 12. Svetićevo, 13. Pobeda, 14. Gunaras , 15. Brazília , 16. Bogaras , 17. Njegoševo, 18. Topolya , 19. Bajsa, 20. Pannónia , 21. Szurkos , 22. Felsőroglatica , 23. Krivaja

A topolyai község a mérsékelt égövhöz tartozik, ahol az ún. észak-bácskai típus a jellemző. A község majdnem egész területén a lösszfelszín dominál, amit patakok és völgyek szelnek át, és a talaj rendkívül termékeny.  A községben 4 mesterséges tó található: a Zobnaticai, a Pannóniai, a Krivajai és a Svetićevói. A topolyai községen áthalad az észak-déli autóút, a Belgrád-Szabadka-Budapest vasútvonal. Ezenkívül nagyforgalmú közutak szelik át a Zenta-Zombor, Becse-Bajmok, Bácskapalánka-Horgos utak. Topolya város az északi földrajzi szélesség 45o 49' valamint a keleti földrajzi hosszúsági kör 19o 39' metszésében helyezkedik el, részben a Krivaja patak völgyében, valamint a telecskai lössz fennsík dombosabb részein. A városon keresztül haladnak az észak-déli és kelet-nyugati utak. A város Szabadkától 32, Zentától és Becsétől kb. 40, Zombortól 45 és Újvidéktől 69 km-re van. A község népessége a 2002-es népszámlálás alapján 38 242 fő. A nemzetiségi összetétel: magyar 59%, szerb 30%, montenegrói 1,4%, ruszin 0,8%, szlovák 0,5%, egyéb 8,3%.


Várostérkép