Helyi Ombudsman

Мilаdin Nеšić 1958. november 03-án született Bácskossuthfalván. Általános iskolába Bácskossuthfalván és Pacséron járt. Gimnáziumot Topolyán végzett, míg jogi egyetemen 1981-ben szerzett diplomát Újvidéken.  Több vállalatnál dolgozott (pl. az újvidéki Nivа, a bácskossuthfalvi Мitеks, az újvidéki Меdisаn Hоlding), mint csoportigazgató vagy vezérigazgató.

 

1986 és 1989 között Topolya Községi Képviselő-testületének titkára. Több közjogi és társadalmi feladatkört töltött be, s számos certifikátummal rendelkezik meghatározott szakterületeken. Nős, két gyermeke van.

Topolya község Helyi Ombudsmanjaként Miladin Nešić az emberi, polgári és kisebbségi jogok előmozdításával kapcsolatos minden tevékenység iránt érdekelt, ezért részt vesz az említett terület képzési tevékenységében. Szerbia Helyi Jogvédői Egyesülete megalapításának egyik kezdeményezője, mely testület elnökségének ma is tagja.


E szerv Topolya községben 2003.04.01-én kezdte munkáját, eszerint Topolya község úttörő  volt a Szerb Köztársaságban. A Helyi Ombudsman a jelenleg érvényben levő, Polgárok védőjéről szóló, Topolya Községi Képviselő-testületének, 2009. május 28-án hozott határozata (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/6. szám) alapján, független és önálló szervként alakult, mely védi a polgárok jogait és ellenőrzi a községi képviselő-testület, valamint Topolya község különálló szervezeteinek és szolgálatainak munkáját, valamint más, Topolya község által alapított szervek és szervezetek, vállalatok és intézmények tevékenységét, melyek nyilvános jogosítványokkal rendelkeznek. A polgári jogvédő előtti eljárás nem nyilvános.


A Helyi Ombudsmant Topolya Községi Képviselő-testülete helyezi hivatalba, 5 éves megbízatásra, az illető határozatban előírt feltételek szerint.

A Helyi Ombudsman gondoskodik a polgári és kisebbségi jogok, szabadságjogok védelméről és előmozdításáról.

Polgár fogalom alatt, az említett határozat értelmében, a természetes személyeket értjük, akik hazai vagy külföldi állampolgárok, állampolgárság nélküli személyek, valamint a hazai és külföldi jogi személyeket, melyek jogairól és kötelezettségeiről az igazgatási szervek döntenek.

A Helyi Ombudsmanhoz a polgárok minden olyan esetben fordulhatnak, amennyiben magukat valamely jogsértés alanyának tekintik. Amennyiben az ügy az Országos Polgári Jogvédő, vagy a Tartományi Ombudszman illetékességébe tartozna, Topolya község Helyi Ombudsmanja a jogvédelem érdekében ezekkel együttműködik.  

A polgárok mindazon esetekben a helyi ombudsmanhoz fordulhatnak, amennyiben bizonyos kérdésük vagy kétségük van valamely joguk megvalósításával kapcsolatban, s ekkor a polgári jogvédő útbaigazítja, jogaik megvalósításának módjáról.


+ A Szerbiai Helyi Ombudsmanok Egyesülete

+ Szerbia


Elérhetőségek: Topolya, Tito Marsall u. 30.

Telefon: 024/715-310

               063/11 09 551

E-mail: nesic.miladin@btopola.org.rs

Munkaidő Topolyán:

- Az intézmény székhelyén, a topolyai irodában, munkanapokon, mégpedig kedden, szerdán és csütörtökön 10.00 és 14.00 óra között.

Topolya község helyi közösségeiben az alábbiak szerint:

- Pacséron minden hónap első hétfőjén, 9.00 és 11.00 óra között;

- Karađorđevo minden hónap második hétfőjén 9.00 és 11.00 óra között;

- Kisbelgrádban minden hónap második hétfőjén, 11.00 és 13.00 óra között;

- Krivaján minden hónap harmadik hétfőjén 09.00 és 11.00 óra között;

- Bácskossuthfalván minden hónap első péntekén 09.00 és 11.00 óra között;

- Bajsán minden hónap második péntekén, 9.00 és 11.00 óra között;

- Pannónián minden hónap második péntekén 11.00 és 13.00 óra között

- Zentagunarason minden hónap harmadik péntekén 9.00 és 11.00 óra között

- Gunarason, minden hónap negyedik péntekén 9.00 és 11.00 óra között.

A fogadásra nem kell külön bejelentkezni. Sürgős, kivételesen igazolt esetekben a polgárok az említett munkaidőn kívül is bejelentkezhetnek.


Topolya község területén illetékes polgári jogvédő munkájának 2019. évi programja és terve >>

Jelentés Topolya község polgári jogvédőjének 2018. évi munkájáról >>

 

Topolya község területén illetékes polgári jogvédő munkájának 2018. évi programja és terve>>

Jelentés Topolya község polgári jogvédőjének 2017. évi munkájáról>>

 

Topolya község területén illetékes polgári jogvédő munkájának 2017. évi programja és terve>>

Jelentés Topolya község polgári jogvédőjének 2016. évi munkájáról>>