Értesítés a nem veszélyes hulladék tárolására vonatkozó engedély kiadására vonatkozó kérelem kézhezvételéről

Topolya Községi Közigazgatási Hivatala a Hulladékgazdálkodási törvény 63. szakasza 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye 09/36, 10/88, 14/16 és 18/95 – más. törv.) alapján megjelenteti az alábbi ÉRTESÍTÉST a nem veszélyes hulladéknak az üzemeltető Becsei út szn. Topolya k.k. 6201. kat. teleken található telephelyén történő tárolására vonatkozó engedély kiadására vonatkozó kérelem kézhezvételéről, melyet a Grmeč Rt., Becsei út szn. Topolya, üzemeltető nyújtott be

Az illetékes szerv tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy 2021. március 16-án a Grmeč, Becsei út szn., Topolya (A Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél bejegyezve, nyilvántartási szám: 08385955,  főtevékenység: 3832 - A különválogatott anyagok újrahasznosítása ) engedélykiadási kérelmet nyújtott be a nem veszélyes hulladék tárolására az üzemeltető telephelyén.

Az említett üzemeltető a nem veszélyes hulladékok tárolásával foglalkozik Topolya község területén, mégpedig: a nem veszélyes hulladékok átvétele, mérése és kirakodása a tárolás helyén, valamint a hulladék kezelését-előkészítését mechanikai feldolgozása szállítás céljából.  Az üzemeltető által a hulladékkal végzett előkészítő műveletek a válogatás, szétszerelés, különválogatás, darabolás, tömörítés, szárítás és egyéb.
Topolya község területén az üzemeltető a nem veszélyes hulladék tárolásával foglalkozik.

A Grmeč Rt. üzemeltető székhelye Topolyán a Becsei út szn. alatt található, a lerakat pedig Topolya k.k. 6201. számú kataszteri telken.

A vélemények és javaslatok benyújtásának határideje a hirdetmény közzétételétől számított 30 nap, e-mailben: aleksandra.pevec@btopola.org.rs

A benyújtott kérelembe betekintést nyerhetnek Topolya Községi Közigazgatás Felügyelőségi Osztályánál, Tito marsall u. 30. sz., 24300 Topolya, 10 és 12 óra között.