Közvita a Topolya község 2022. évi költségvetéséről szóló határozattervezetről

Tisztelt polgárok és közpénzfelhasználók!

A mellékletben található a Topolya község 2022. évi költségvetéséről szóló határozattervezetben foglalt bevételek és kiadások táblázatos bemutatása.
Az ezzel kapcsolatos javaslataikat és észrevételeiket a budzet@btopola.org.rs e-mail-címre várjuk.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a költségvetés-tervezettel kapcsolatos közvitát 2021. 12. 8-án (szerdán) tartjuk a Községi Közigazgatási Hivatal épületében (képviselő-testületi ülésterem), Topolyán, a Tito marsall utca 30. szám alatt, 12 órakor.

Letöltés>>

Letöltés>>