A páciensek jogvédelmi tanácsosa

+ A páciensek helyi önkormányzati jogvédelmi tanácsosa - szórólap >>

+ Kérelem ingyenes jogsegélyre>>


A páciensek jogairól szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2013/45. szám) 2013. májusában való hatályba léptével, a helyi önkormányzat új hatáskört nyert, mégpedig a páciensek jogainak védelmét. Az említett törvény előirányozza hogy e feladatkört a páciensek jogvédelmi tanácsosa és a Helyi Egészségügyi Tanács látja el.  

A fentiekkel összhangban, Topolya Községi Tanácsának végzésével megalakult Topolya község Egészségügyi Tanácsa. E tanácsot a helyi önkormányzat és a páciensek soraiból szerveződő polgári egyesületek, valamint a község területén levő egészségügyi intézmények és a Köztársasági Betegbiztosítási Alap illetékes fiókjának képviselői alkotják. A tanácsosi teendőket Mák Árpád okleveles jogász látja el - (arpad.mak@btopola.org.rs vagy 024 715 310, 111-es mellék).

A páciensek jogvédelmi tanácsosának kettős szerepe van: eljárást indít panasz alapján, és megfelelő tanácsot és tájékoztatást ad a páciensek jogairól. A páciensek tanácsosa köteles háromhavi, hathavi és évi jelentést tenni a Tanácsnak.

A páciensek azon jogait melyek alapján a páciensek tanácsosa eljárhat, A páciensek jogairól szóló törvény szabja meg (SzK Hivatalos Közlönye, 2013/45. szám) az alábbiak szerint:

 1. Az egészségvédelem elérhetőségére való jog

 2. A tájékoztatásra való jog

 3. A megelőző intézkedésekre való jog

 4. A minőségi egészségügyi szolgáltatásokra való jog

 5. A páciensek biztonságára való jog 

 6. A tájékoztatásra való jog

 7. A szabad választásra való jog

 8. Második szakvéleményre való jog

 9. A magánszférára és bizalomra való jog

 10. A beleegyezésre való jog

 11. Az orvosi iratanyagba való betekintés joga

 12. A páciensek egészségügyi állapotáról szóló adatok bizalmasságára való jog

 13. Az orvosi kísérletekben résztvevő páciensek joga

 14. A fekvőbeteg-ellátó intézményben elhelyezett gyermek joga

 15. Az egészségügyi intézmény saját felelősségre való elhagyásának joga

 16. A kín és fájdalom enyhítésére való jog

 17. A páciens idejének tiszteletben tartását illető jog

 18. Panaszjog

 19. Kártérítésre való jog.

A páciensek kötelezettségei:

 1. A páciens saját egészsége iránti felelőssége

 2. A páciens felelőssége az egészségügyi szolgáltatások más felhasználói iránt

 3. A páciens felelőssége az egészsésgügyi dolgozók, illetve egészségügyi munkatársak iránt.

A páciensek jogairól szóló törvény elérhetősége: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2013/1283-13Lat.pdf

 A páciensek jogvédelmi tanácsosának eljárását A páciensek jogvédelmi tanácsosának panasz folytán való eljárásának módjáról, jegyzőkönyvének űrlapjáról és tartalmáról és jelentéséről szóló Szabályzat (SzK Hivatalos Közlönye 2013/71. szám) írja elő.

A páciensek jogvédelmi tanácsosának munkaideje minden munkanapon 7,00 és 13,00 óra között, a Községi Közigazgatási Hivatal jogsegélyügyi irodájában van.

Az Egészségügyi Tanácshoz  a páciensek csütörtökönként, 12,00 és 13,00 óra között folyamodhatnak.

Elérhetőség: Egészségügyi Minisztérium : http://www.zdravlje.gov.rs/

Elérhetőség: Köztársasági Betegbiztosítási Alap: http://www.rfzo.rs/