Budžet

Građanski vodić kroz odluku o rebalansu budžeta za 2023. godinu>>

Rebalans budžeta za 2023. godinu>>

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta opštine Bačka Topola za 2024. godinu>>

Odluka o budžetu za 2023. godinu>>

Građanski vodič kroz Budžet za 2023. godinu>>

2. Rebalans budžeta za 2022. godinu>>

Građanski vodič kroz Odluku o II rebalansu budžeta za 2022. godinu>>

1. Rebalans budžeta za 2022. godinu>>

Građanski vodič kroz Odluku o rebalansu Budžeta za 2022. godinu>>

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta opštine Bačka Topola za 2023. godinu>>

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta opštine Bačka Topola za 2022. godinu>>

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bačka Topola>>

Odluka o budžetu opštine Bačka Topola za 2022. godinu>>

1. Rebalans budžeta za 2021. godinu>>

2. Rebalans budžeta za 2021. godinu>>

Odluka o budžetu opštine Bačka Topola za 2021. godinu>>

Odluka o budžetu opštine Bačka Topola za 2020. godinu>>

Odluka o rebalansu 2019 jul>>

Odluka o rebalansu 2019 oktobar>>

Odluka o rebalansu 2019 septembar>>

Odluka o rebalansu 2019 novembar>>

Odluka o budžetu opštine Bačka Topola za 2019. godinu>>

Rebalans Odluke o budžetu za 2018. godinu>>

Odluka o budžetu opštine Bačka Topola za 2018. godinu>>

Odluka o završnom računu za 2017. godinu>>

Odluka o konsolidovanom završnom računu za 2018>>