Obaveštenje za suzbijanje korovske biljke ambrozije

Odelenje za inspekcijske poslove Opštinske uprave Bačka Topola,obaveštava građane opštine Bačka Topola i pravna lica (preduzeća i preduzetnike) da su dužni suzbijati korovsku bilјku ambroziju,  na osnovu  Uredbe o merama za suzbijanje i uništavanje korovske bilјke ambrozia (05 broj 110-7881/2006 od 17.08.2006. god),  na sledećim površinama koje su u njihovom vlasništvu :

1)površinama polјoprivrednog zemlјišta;

2)površinama šumskog zemlјišta;

3) površinama građevinskog zemlјišta;

4)površinama vodenog zemlјišta;

   Sa poštovanjem

Odelenje za inspekcijske poslove

Preuzmi uredbu>>