Obaveštenje

Obaveštavaju se svi zainteresovani da je zadnji dan za predaju pismenih ponuda u zatvorenim kovertama na raspisani Javni oglas za prikupljanje pismenih ponuda radi  davanja u zakup objekata poljoprivrede u javnoj svojini opštine Bačka Topola u naseljenom mestu Tomislavci 18.02.2021.god. (četvrtak), a da se postupak otvaranja pristiglih ponuda održava 19.02.2021.god. (petak) sa početkom u 12,00 sati u sali male većnice SO Bačka Topola, ul. Maršala Tita br.30.