Postavlja se privremeni zastupnik protivnika predlagača u postupku eksproprijacije nepokretnosti upisane kao vlasništvo za potrebe "Infrastruktura železnice Srbije" a.d. Beograd