Oglas o javnom konkursu za izbor direktora "Regionalna deponija" d.o.o. Subotica