JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu 5 seoskih kuća sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu (mali grant) za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnico